Lůžková část kliniky

Lůžkový fond kliniky je tvořen samostatnými odděleními.

Celkem lůžek: 73

Z toho dětských: 73

 

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

Vedoucí lékař: MUDr. Lumír Šašek, Ph.D.  

Staniční sestra: Bc. Dana Maršalíková

Tel.: 377 104 333

Jednotka intenzivní a resuscitační péče je centrem pro pediatrickou  resuscitační a nejvyšší stupeň intenzivní péče všech věkových kategorií oboru a je součástí dětského traumatologického centra FN Plzeň. Disponuje celkem 10 lůžky, z čehož 8 je kompletně vybaveno pro poskytování resuscitační péče. Dvě lůžka jsou vyčleněna pro intenzivní péči hematoonkologickým pacientům. Ročně je na oddělení hospitalizováno více než 300 dětí, u kterých došlo k selhání či ohrožení základních životních funkcí. Poskytuje péči kriticky nemocným dětem z celého Plzeňského i Karlovarského kraje. Oddělení je od r. 2006 akreditovaným pracovištěm pro obor intenzivní  medicíny (pediatrie) a je postgraduálním doškolovacím centrem. Pracovníci jsou členy Sekce pediatrické intenzivní medicíny ČPS ČLS.

Fotogalerie

Návštěvní hodiny

Režim na oddělení

 

Oddělení kojenců a batolat

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Sládková

Staniční sestra: Bc. Jana Zeunerová, DiS.

Tel.: 377 104 325

Oddělení disponuje 30 standardními lůžky. Poskytuje standardní léčebně preventivní péči novorozencům, kojencům a batolatům do věku 3 let. Za přijatelných provozních podmínek umožňuje využít 20 lůžek fondu systémem „rooming-in“ pro příjem doprovodu hospitalizovaných dětí uvedených věkových skupin. Na tato lůžka jsou přednostně přijímány kojící matky, ale je možné přijmout i jiného člena rodiny jako doprovod. Oddělení je aktivně zapojeno do Prolaktačního programu UNICEF.

Fotogalerie

Návštěvní hodiny

Režim na oddělení

 

Oddělení větších dětí

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Skalická

Staniční sestra: Mgr. Jaroslava Grejcarová 

Tel.: 377 104 339

Na 21 lůžkách je poskytována standardní léčebně preventivní péči pacientům od 3 let do 19 let věku. Hlavním zaměřením oddělení je péče o chronicky nemocné pacienty, včetně komplexní diagnostiky (např. psycho-somatická onemocnění, dlouhodobé teploty, únavový syndrom, defekty imunity, chronické respirační choroby, chronická onemocnění ledvin, systémová hypertenze, diabetes mellitus, chronické střevní záněty, poruchy výživy, endokrinopatie a systémová onemocnění pojiva). Možnost hospitalizace rodičů.

Fotogalerie

Návštěvní hodiny

Režim na herně

 

Oddělení hemato-onkologické

Vedoucí lékař: MUDr. Ing. Tomáš Votava,PhD.

Staniční sestra: Mgr. Jana Srbová

Tel.: 377 104 337

Oddělení má 12 standardních lůžek, 2 pokoje se samostatným laminárním prouděním vzduchu (Hepafiltr). 2 lůžka intenzivní hemato-onkologické péče jsou zahrnuta do lůžkového fondu JIRP DK. Pracoviště je akreditováno pro diagnostiku a léčbu pacientů s maligními krevními chorobami. Společně s hemato-onkologickou ordinací je součástí centra pro léčbu poruch hemostázy a trombózy rámci FN Plzeň.

Fotogalerie

Návštěvní hodiny

Režim na oddělení