Návštěvní hodiny JIRP

  • Návštěva na jednotce intenzivní a resuscitační péče je povolena zákonnému zástupci dítěte na základě domluvy s ošetřujícím lékařem.
  • Délka návštěvy (15-20 min) se řídí na základě zdravotního stavu dítěte, s ohledem na aktuální provozní podmínky pracoviště a dle domluvy s ošetřujícím lékařem.
  • Návštěva je povinna na základě poučení ošetřujícím personálem dodržovat hygienicko-epidemiologický režim: hygiena rukou, jednorázový empír, návleky.