Vedení kliniky

Přednosta:

prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD.

Zástupce přednosty pro LP:

MUDr. Zdeňka Černá

Vrchní sestra:

Mgr. Romana Sedláčková

 
     
     

Kontakt na sekretariát:

Michaela Jandová
Tel.: 377 104 692
Fax: 377 104 694
E-mail: jandovam@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát LF UK:

Renata Kejzlarová
Tel.: 377 104 693

E-mail: kejzlarovar@fnplzen.cz