Ambulantní část kliniky / ordinační doby

Vedoucí lékař: doc.MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
Tel.: 377 104 682

e-mail: pomahacova@fnplzen.cz

Staniční sestra: Bc. Lucie Měřičková
Tel.: 377 104 672

e-mail: merickoval@fnplzen.cz

 

Všeobecná pediatrická ambulance

 

Tel.: 377 104 690       

Provoz: nepřetržitý (tzn. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu)

Pracoviště zajišťuje pediatrickou léčebně preventivní péči pro děti a adolescenty, jejichž zdravotní problematika přesahuje možnosti praktického pediatra. Současně je příjmovou ambulancí kliniky. Disponuje 2 tzv. „denními“ lůžky, kde mohou být pacienti v doprovodu rodičů krátkodobě léčeni (rehydratační infúzní léčba, opakované inhalace apod.) nebo sledováni (abusus alkoholu apod.). 

 

Odborné specializované ordinace

Tvoří soubor zařízení pro poskytování komplexních odborných služeb (diagnostické, léčebné a poradenské) dětem do 19 let věku z Plzeňského i Karlovarského regionu, podle charakteru jejich onemocnění.

 

Fotogalerie