Kardiologická ordinace, prenatální echokardiografie

MUDr. Václav Lád
Tel.: 377 104 668
E-mail: lad@fnplzen.cz

MUDr. Michal Huml, Ph.D.

Tel: 377 104 668

E-mail: humlm@fnplzen.cz

Sestra: Hana Lišková

Provoz:   
                ÚT  08:00-12:00   MUDr. Lád           13:30-15:00   akutní vyšetření       
                ST  08:00-12:00   MUDr. Huml         13:30-15:00   akutní vyšetření
                ČT  08:00-12:00   MUDr. Huml         13:30-15:00   akutní vyšetření      
                PÁ  08:00-12:00   MUDr. Huml         13:30-15:00   akutní vyšetření

Ordinace je součástí celorepublikového systému péče o děti s vrozenými a získanými srdečními vadami, řízeného Kardiocentrem Praha Motol. Kromě nemocných s vrozenými srdečními vadami dispenzarizuje děti s poruchami srdečního rytmu nebo získanými onemocněními srdce (akutní záněty srdečního svalu, osrdečníku a nitroblány srdeční, revmatická onemocnění srdce apod.). Pracoviště má k dispozici 24 hodinovou monitoraci EKG a krevního tlaku, provádí dopplerometrické vyšetření žilního nebo arteriálního systému a kompletní echokardiografickou diagnostiku kardiovaskulárního aparátu. V případě nutného kardiochirurgického zákroku řídí předoperační přípravu.

Pracoviště je akreditováno pro vyhledávání vrozených srdečních vad plodů u rizikových těhotenství v Plzeňském regionu a péči o matky, jejichž plod trpí poruchami srdečního rytmu nebo zánětlivými postiženími srdce, případně poruchami funkce srdce. Pracovníci jsou členy Pracovní skupiny pro dětskou kardiologii ČPS ČLS.