Sonografické pracoviště

Tel.: 377 104 665

Provoz:   PO 08:00-12:30
                 ÚT 08:00-12:30
                 ČT 08:00-12:30

Pracoviště je schopno neinvazivním způsobem vyšetřit všechny ultrasonograficky dostupné orgány a systémy (mozek, uzliny aj. útvary uložené v kůži, podkoží, šlachách, svalech nebo kloubech, všechny nitrobřišní orgány a orgány nitrohrudní, mezihrudí a pohrudniční dutinu). Lze diagnostikovat vrozené vady, poruchy funkce orgánů, záněty, nádorová onemocnění a sledování účinků léčby.

Možnosti tohoto pracoviště využívají lékaři jednotlivých odborných ordinací Dětské kliniky a Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň.