Regulační poplatky

 

Poplatek za návštěvu pohotovosti ve výši 90,- Kč

  • poplatek za děti se hradí - v pracovních dnech od 17:00-07:00 hod., v sobotu, v neděli nebo ve svátek
  • poplatek se nehradí dojde-li k následnému přijetí pacienta do nemocnice